De lüttje Schipperdiern

Dit lütt Musik het Lucas ut Griepswold mi tauschickt.

Hardy Henning – De lüttje Schipperdiern

Den Text von’t Lied is de:

Dor weer eenmal een lüttje Schipper-Schipperdiern,
de ha‘ twee Jungs so leef!

De een, dat weer een Schipperepereeper,
de annern de Amtmann sin Söhn.

Sei de ehr Modder wohl fragen,
wo’keen Sei nemmen sull.

Latt Du den Schipperepereeper
un nemm den Amtmann sin Söhn.

As dat de Schipper het vernommen,
t’war hei heel und dot.

Di sull de schwatte schwatte schwatte schwatte schwatte Düwel halen,
in dine Hochtiedsnacht!

Up Vimeo